Follow by Email

Thursday, April 17, 2014

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ITF JUNIOR MASTER ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

http://www.itftennis.com/news/175719.aspx 

Το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το
Master μας θύμισε λίγο αυτό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 
Επίσης μας θύμισε (με λίγη φαντασία) ... και το κλειστό της Βορείου Ελλάδος. 

Είναι αστείο να αναρωτιέται κάποιος εάν στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο. 
Είναι τυχαίο ότι πρόσφατα η εθνική μας ομάδα αγωνιζόταν στα χωράφια της Ηλιούπολης? 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο ... αγαπητοί φίλοι του ελληνικού τένις! 

 Στην χώρα των Ζαννιάδων διεξάγονται μόνο τα Master στην απάτη και τη ρεμούλα ... και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!

Ας ευχήθούμε *Καλό Πάσχα*
......γιατί *Καλό τένις* στην Ελλάδα με Ζαννιά  δεν θα δούμε όσο το διοικεί!

Friday, April 11, 2014

Πανικός...........Πανικός............Πανικός..............

Τρέχει πανικοβλημένος!!!!!!!!!!
Εδώ Δουβής.......ποιός τρέχει εκεί ?

Wednesday, April 9, 2014

Κύριε πρόεδρε της ΕΦΟΑ

Κύριε πρόεδρε της ΕΦΟΑ
 
Κατορθώσατε να φτάσετε το τένις χειρότερα από εκεί που το παραλάβατε.
 
Είναι πλέον καιρός να το αντιληφτείτε και να δώσετε την παραίτηση σας. Έτσι θα προσφέρετε κάτι στο τένις και είναι πλέον καιρός να αντιληφτούν τα σωματεία που ασχολούνται με το άθλημα και όχι σωματεία μαϊμού ότι με την ενοχή τους φτάσαμε σε αυτό το κατάντημα.
 
Και επειδή μέσα στο Δ.Σ. της ΕΦΟΑ υπάρχουν κάποια αξιόλογα άτομα τους προτρέπω να αντιδράσουν στην Μονοκρατορία του Ανδρός.

Ας αφυπνιστούμε όλοι μας για να σταματήσουμε τον ατελείωτο κατήφορο του τένις.
Φιλικά,
 
Ο Πρόεδρος του Τένις Αργυρούπολης

Γιώργος Καλογεράς

Tuesday, April 8, 2014

Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί στις 21 Οκτωβρίου του 2009. 
Αφορά, έγγραφο-καταγγελία με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2007.
Αφορμή για την δημοσίευσή του, η συζήτηση από την Ελληνική Δικαιοσύνη του ασυμβίβαστου του προέδρου της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, κου Σπύρου Ζαννιά, την Πέμπτη 10 Απριλίου του 2014. Βλέπετε πόσο σχετικός είναι ο χρόνος για την Ελληνική Δικαιοσύνη; 
Το αύριο, δηλαδή η συνέχεια της 7ης Ιουνίου του 2007, είναι η 10τη Απριλίου του 2014.
Αθάνατη Ελλάδα!
Διαβάστε το με προσοχή, για να ξαναθυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεώτεροι.
Περιμένουμε με αγωνία, να δούμε για άλλη μια φορά, αν θα επικρατήσει η λογική του δικαίου και του αυτονόητου, ή η λογική της διαπλοκής. 
Εξ άλλου η δικαιοσύνη αναπαριστάται με τα μάτια δεμένα.
 Αρκεί το μαντήλι να μην έχει φθαρεί,.... απ’την πολυκαιρία!

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Στις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 2725/99 Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 121) ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Άρθρο 3 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
Παράγραφος 6 Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί… Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες……Παράγραφος 7α 7β Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. 
Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις .
Άρθρο 21. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.»
Με το άρθρο 17 του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Α. ορίζεται:
«Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. ή εκπρόσωπος της σε υπερκείμενες αρχές ή Διεθνείς Ομοσπονδίες… Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι , εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες…»Όπως αποδεικνύεται από τα νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έχουμε:
1. Το με αριθμό 7211/30.12.1994 φύλλο που αναφέρεται ότι με βάσει την καταστατική πράξη στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο Σπυρίδων Ζαννιάς συμμετείχε ως μέλος .
2. Στο υπ’ αριθμό 6961/9.8.2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην καταχώρηση στοιχείων τηςΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ, αναφέρεται ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που εκλέχθηκε έχει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Τεχνικό Διευθυντή τον Σπυρίδωνα Ζαννιά. Και ότι την εταιρεία εκπροσωπεί μόνον ο Σπύρος Ζαννιάς.
3. Στο υπ’ αριθμό 9063/16.7.2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αναφέρεται ότι ο ΣπυρίδωνΖαννιάς ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας και μοναδικός εκπρόσωπος της εταιρείας . Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε μέχρι τις 15.1.2009.
4. Στο υπ’ αριθμό 4369/11.6.2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην καταχώρηση στοιχείων της εταιρείας αναφέρεται ότι: «Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που εκλέχθηκε έχει ως μοναδικό εκτελεστικό μέλος Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Τεχνικό Διευθυντή αυτής τον Σπυρίδωνα Ζαννιά.» Ακόμη τονίζεται στην ίδια καταχώρηση ότι: «Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού του, ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ ΖΑΝΝΙΑ , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε μέχρι τις 31.12. 2009.»
5. Και βέβαια στο υπ’ αριθμό 7211/20.12.1994 ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται το καταστατικό της εταιρείαςΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ, όσον αφορά τους σκοπούς της εταιρείας δεν υπάρχει κάποια ειδική μνεία σχετικά με εμπορία ή κατασκευή οιωνδήποτε αθλητικών ειδών.
Α Λ Λ Α
Α. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμό 3228/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά διένεξη μεταξύ της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ με την EUROSPORT ΕΠΕ, η οποία έχει ως αντικείμενο την επί κέρδει εμπορία, διάθεση και αντιπροσώπευση αθλητικών οργάνων, ειδών και αντικειμένων εγχώριας προέλευσης ή και αλλοδαπής και την κατασκευή οργάνων και αντικειμένων συναφών ειδών .
Με σαφήνεια προκύπτει από την απόφαση ότι η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ σύναψε στις 23.2.2004 σύμβαση αγοράς εμπορευμάτων και ειδικότερα αθλητικών ειδών με την εταιρεία EUROSPORT η οποία περιελάμβανε 
1. βαλβίδες αλμάτων και καπάκια βατήρα αλμάτων 
2. κλωβό δισκοβολίας – σφαιροβολίας .
Τα εμπορεύματα τα παρέλαβε η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ προκειμένου να τα εγκαταστήσει στο στάδιο της Ηλιούπολης και να τα παραδώσει στην ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ με την οποία είχε συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας. Αυτό έπρεπε να γίνεται καθημερινά, κύριοι της επιτροπής εναρμόνισης, για να εμπίπτει στο Νόμο; Αυτό δεν είναι ΕΜΠΟΡΙΟ κύριοι της Ε.ΦΙ.Π. η σας διέφυγε κατά την ανάγνωση;

Β. Με βάση την με Γενικό αριθμό κατάθεσης 57398/30.3.2005 και κατάθεση Δικογράφου 3546/2005 αγωγής της εταιρείας TARKETT SAS με την οποία στρέφεται κατά της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ με σαφήνεια αποδεικνύεται η εμπορεία και η κατασκευή αθλητικών ειδών της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ .
Μεταξύ των δύο εταιρειών είχε υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό στις 29.10.2003 που αφορούσε την πώληση αθλητικών προϊόντων και εκτέλεση εργολαβιών σχετιζόμενες με τουςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ των Αθηνών του 2004.
Ειδικότερα η TARKETT SAS πούλησε στη ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ διάφορα εμπορεύματα σχετικά με συνθετικό χλοοτάπητα για γήπεδα.
1. Τρία γήπεδα Χόκεϊ 
2. Τέσσερα μικρά Αθλητικά γήπεδα σόφτ –μπολ
3. Έξι μικρά γήπεδα μπέϊζμπολ 
Τα έργα αυτά απέφεραν στην ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ κέρδος. Βάσει υπεργολαβίας με την εταιρεία J-PΑΒΑΞ που ήταν ο εργολάβος κατασκευής των έργων .
Όλα αυτά αποδεικνύονται και από την ανταγωγή της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ στην TARKETT SAS 
Στην ίδια αγωγή της ομολογεί ότι στην ίδια περίπου περίοδο είχε αναλάβει εργασίες:
1. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Μεγαλόπολης 
2. Ανακατασκευή Δημοτικών γηπέδων Ποδοσφαίρου στην Τιλισό Ηρακλείου .

Γ. Η εταιρεία ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ επιλέχθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο [Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ] ως ανάδοχος του Ολυμπιακού έργου «Ολυμπιακό Προπονητήριο HOCKEY και ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ» στις εγκαταστάσεις του Αγ. Κοσμά όπως αποδεικνύεται με το έγγραφο παραλαβής του έργου Α. Π. ΕΥΔΕ  320/65/967 /24 Μαρτίου 2006. της Γ.Γ.Α Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων /ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ τμήμα κατασκευών.

Δ. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ αγόρασε από την Ισπανική εταιρεία COMPOSAN πλαστικό υλικό για τάπητα γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ αξίας 45000 ευρώ και επίβλεψη ειδικών για την τοποθέτηση από την αλλοδαπή, όπως δείχνουν τα τιμολόγια που έχουμε στα χέρια μας με ημερομηνίες 2.9.2002 και 25.11.2002

Ε. Όλα τα αναφερόμενά μας στηρίζονται σε έγγραφα– τιμολόγια – δικόγραφα- ΦΕΚ.
Παρότι ακούγονται πολλά για άλλα έργα κυρίως γήπεδα τέννις κατασκευές και ανακατασκευές , εμείς πουθενά δεν έχουμε μιλήσει γι αυτά. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όποιον γνωρίζει και έχει αποδεικτικά στοιχεία να μας τα δώσει, ακόμη και χωρίς τα προσωπικά του στοιχεία. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν και μόνο από το στατιστικό δεδομένο, ότι δεν μπορεί όλες οι εργασίες τηςΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ να είναι σε δικαστικές διαμάχες… Περιμένουμε…


ΣΤ. Με την 6514/30.10.2001 Πράξη Τροποποίησης του καταστατικού της υπό έγκριση εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΠΕΔΟΝ- ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ καιΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΑΠΕΔΟΝ ΑΕ) του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρήστου Κυριακόπουλου ορίζεται ότι η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΕ και ο Σλάβκο Σιμούνοβιτς του Πέτρου αποτελούν τους ιδρυτές και μοναδικούς μετόχους της ΔΑΠΕΔΟΝ ΑΕ. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται και «….η εμπορία δαπέδων για όλα τα αθλήματα, η εμπορία πάσης φύσεως αθλητικού εξοπλισμού, η κατασκευή και εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων και αθλητικού εξοπλισμού…» 
Εκεί λοιπόν που ήταν «αποκλεισμένος» ο Σλάβκο «από ένα καρτέλ κατασκευαστών» (σύμφωνα με την απολογία του Σ. Ζαννιά στο Δ.Σ. της 30.6.2007 με αποκλειστικό θέμα την έκπτωσή του από το αξίωμα του προέδρου της Ε.Φ.Ο.Α.) έγινε συνεταίρος του παρά Νόμον «προέδρου» της διά της εταιρείας του ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κι όμως Πέραν Πάσης Αμφιβολίας Αποδεδειγμένο!!!

Στο ΦΕΚ 10066/13.11.2001 υπάρχει καταχώρηση του καταστατικού της ΔΑΠΕΔΟΝ ΑΕ. Στο άρθρο 25 του σκοπού της βλέπουμε ένα πρόσωπο να είναι στο Δ.Σ. της ΔΑΠΕΔΟΝ ΑΕ. Και το έχουμε δει και στο Δ.Σ. της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ. (Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του το αφεντικό). Επίσης ο Γιάννης Αλεξάνδρου γνωστός μας στο χώρο του τέννις, που την ίδια περίοδο είναι έμμισθος ειδικός συνεργάτης στην Ε.Φ.Ο.Α. Δικηγόρος εκπρόσωπος της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕ ο τότε σύμβουλος και αργότερα και μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Α. κ. ΔημήτρηςΣταματιάδης.
Όλες οι συμπτώσεις μαζεμένες για την κρίση σας.
Σας παρακαλούμε να μελετήσετε τα γεγονότα που σας παρουσιάζουμε δίνοντας την δέουσα προσοχή σε ημερομηνίες – πρόσωπα –προθέσεις.
Ε Π Ι Σ Η Μ ΑΙ Ν Ο Υ Μ Ε ….
1. Τον χρόνο δημιουργίας της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ 29.12.1994
2. Τον χρόνο εκλογής του Σπύρου Ζαννιά στην Ομοσπονδία του τέννις 18.3.1995.
Εδώ αξίζει να σας θυμίσω κάτι που ευχαριστώ τον Νίκο Κανταρτζή που το επανέφερε στη μνήμη μας στο Editorial του περιοδικού που εκδίδει και έχει την καλοσύνη να μας το στέλνει και μάλιστα δωρεάν. Γράφει λοιπόν στο τεύχος Νο 9 του tennis news: «Και μας προέκυψε από το πουθενά ο κ.Ζαννιάς ουρανοκατέβατος για το τέννις. Του δώσαμε ΟΛΟΙ χρόνο πίστωσης, αν και προσωπικά είχα απ’ αρχής τις αμφιβολίες μου όταν είδα να υπογράφει τουλάχιστον για ένα χρόνο τα έγγραφα της ομοσπονδίας με το επάγγελμά του .
Δηλ. Ο Πρόεδρος και από κάτω πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, μέχρι που τον έκραξα και σταμάτησε. Παγκόσμια αρνητική πρωτοπορία. Κανείς παράγοντας στο κόσμο δεν υπογράφει με το επάγγελμά του…»

Αντιγράφω από το απόσπασμα πρακτικού 261 της 12. 11.2007 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του νέου αθλητικού νόμου 2725/1999 

«2. Από τη γραμματική διατύπωση αλλά και το σκοπό των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι για την επαπειλούμενη από το νόμο έκπτωση από τα αθλητικά αξιώματα δεν αρκεί η όλως ευκαιριακή και παρεμπίπτουσα επιχειρηματική δράση στο πεδίο της εμπορίας ή κατασκευής αθλητικών ειδών , αλλά εν όψη της βαρύτατης κύρωσης, απαιτείται , αν όχι κυρίως και κατ’ επάγγελμα πάντως συνήθης και κατά τρόπο συστηματική ενασχόληση με την εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών. Περαιτέρω από τις αυτές διατάξεις προκύπτει, κατά την άποψη της Επιτροπής, ότι στο πλαίσιο των μη επιτρεπομένων επαγγελματικών δράσεων των αθλητικών παραγόντων δεν εμπίπτει η κατασκευή έργων αθλητικής υποδομής… αφού, δεν πρόκειται περί εμπορίας ή κατασκευής αθλητικών ειδών , αλλά περί κατασκευής αθλητικών έργων γενικότερης μάλιστα σημασίας , για την ανάθεση των οποίων υφίστανται δικλείδες ασφαλείας – προκήρυξη δημ. Διαγωνισμών από τη Γ.Γ.Α., έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λ.π.- που σε κάθε περίπτωση δεν πλήττει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του ερασιτεχνικού αθλητισμού, δοθέντος ότι κατά κανόνα, ουδεμία συμμετοχή και ανάμειξη δύναται να έχει στα έργα αυτά.»
Δεν μας τα λέει καλά η επιτροπή για την ανάμειξη, αφού είναι γνωστό ότι ακόμη και μέλη της κατά καιρούς είτε εγκρίνουν , είτε ελέγχουν, είτε παραλαμβάνουν αυτά τα έργα που βέβαια έχουν και μεγάλο οικονομικό αντικείμενο. Όπως γράψαμε σε Επιστολή προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού στις 13/12/2007: 
«Κατά την ταπεινή μας άποψη ο Νομοθέτης γνωρίζει άριστα Ελληνικά και χρησιμοποίησε σοφά τη λέξη-κλειδί «είδος» ως ουσιαστικό του επιθέτου «αθλητικός». Αθλητικό είδος είναι και οι κάλτσες, και τα παπούτσια, και τα ρούχα, και τα φιλέ, και τα καθίσματα σταδίων και γηπέδων, και όλες οι επιφάνειες επί των οποίων διεξάγονται τα αθλήματα και φυσικά οι πάσης φύσεως κατασκευές, εφόσον χρησιμοποιούνται για αθλητική χρήση, γιατί απλούστατα έχουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ-ΜΟΡΦΗ-ΣΧΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ.
Όσο για τη λέξη κλειδί (είδος) του Νόμου 2725/99 σας παραθέτουμε εξ αντιγραφής την εξήγησή της, που δικαιώνει την ερμηνεία μας : 
[Είδος-ους το ΑΝ (Αρχαία-Νέα) η εξωτερική όψις, μορφή, σχήμα. Δ. Δημητράκου: ΝέονΟρθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν ]»

Παρακάτω στο ίδιο πρακτικό διαβάζουμε: «Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρείαΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ, της οποίας μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α., δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή κ.λ.π. Ολυμπιακών Αθλητικών Γηπέδων, κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.»
Το κλειστό της Μεγαλόπολης ή τα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Κρήτη ή τα γήπεδα τέννις είναι ολυμπιακά έργα, κύριοι της επιτροπής, κατά το δικό σας σκεπτικό; Και συνεχίζω την αντιγραφή εκ του πρακτικού: 
«Σύμφωνα, όμως με τις προηγηθείσες σκέψεις, η ως άνω κατασκευαστική δραστηριότητα της προκείμενης εταιρείας εκφεύγει του πλαισίου της απαγορευμένης από τις διατάξεις του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου επιχειρηματικής δράσης, αφού οι ως άνω κατασκευές δεν δύναται να ενταχθούν στην κατηγορία της εμπορίας ή κατασκευής αθλητικών ειδών. Εξάλλου, από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι πράγματι από την εν λόγω εταιρεία υπήρξε εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών – βαλβίδες αλμάτων –κλωβός δισκοβολίας –σφαιροβολίας κ.λ.π.- τοποθετηθέντων σε αθλητικά στάδια. Όμως η εμπορία και κατασκευή των εκδηλώνεται σε απολύτως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα…»
Ακριβώς τότε που ο Πρόεδρος της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ είναι και πρόεδρος της ομοσπονδίας τουτέννις και Αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΘΑΝΑΤΟ…
Και καταλήγουν οι φύλακες και προστάτες του αθλητικού νόμου:
 «…ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν συντρέχει περίπτωση κωλύματος ή ασυμβιβάστου εκ των διατάξεων του άρθρ. 3 ν.2725/99»Και διερωτώμαστε εμείς: Ποιος θα μας φυλάξει από τους «φύλακες»;
Δεν είμαι νομικός, είμαι ένας μορφωμένος νομοταγής πολίτης αυτής της χώρας, δεν νομοθετώ εγώ και απαιτώ από αυτούς που νομοθετούν να εφαρμόζουν πρώτοι τους νόμους και όχι να κρύβονται πίσω από διορισμένες επιτροπές κουκουλώματος. 
Αναφέρομαι στον κατά τον νόμο αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κύριο Δουβή , στους υπουργούς που του έδωσαν το πόστο κυρίους Βουλγαράκη –Λιάπη- Σαμαρά , αλλά και τους καθ’ ύλην αρμοδίους κυρίους Ορφανό – Ιωαννίδη. Όλοι ενημερώθηκαν, ΚΑΝΕΙΣ δεν ενήργησε. Εγώ εξακολουθώ να ρωτώ: ΓΙΑΤΙ; 
Εδώ πρέπει να πούμε ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην βουλευτή κ. Καλλιώρα της Φθιώτιδας που, όταν ενημερώθηκε από τον τοπικό σύλλογο για το θέμα, έκανε επερώτηση στην Βουλή στον αρμόδιο Υφυπουργό για να πάρει ως απάντηση από τον πολυπράγμονα κ. Ιωαννίδη το γνωστό μας απόσπασμα πρακτικού 261 προς δόξα της επιτροπής… 
Στα κόμματα που προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε είχαμε τα εξής «αποτελέσματα» .
1. Από την Ν.Δ. μας πληροφόρησαν ότι από τότε που έγινε Υφυπουργός ο κ. Ορφανός δεν υπάρχει αθλητική επιτροπή. Έτσι δεν στείλαμε φάκελο, αφού τον κ. Ορφανό τον είχαμε ενημερώσει και μάλιστα με εξώδικο επισήμως όπως και τον κ.Δουβή. Αργότερα ενημερώσαμε δύο φορές (πριν και μετά την υπουργοποίηση) και τον νέο Υφυπουργό κ. Ιωαννίδη και τον κ. Δουβή αυτοπροσώπως με άλλους συναδέλφους. Αποτέλεσμα μηδέν…

2. Από το ΠΑ.Σ.Ο.Κ μας είπαν να το στείλουμε στον κ. Χυτήρη χωρίς συνέχεια. Αργότερα ενημερώθηκε ο κ. Παταβούκας και η αθλητική επιτροπή, η οποία από ό,τι μάθαμε από τον τύπο τον έχει παραπέμψει για διαγραφή αρμοδίως. Περιμένουμε…
3. Η ιδιαιτέρα της κ. Κανέλη, που απευθυνθήκαμε για το Κ.Κ.Ε., μας είπε μετά από συνεννόηση με την βουλευτή να τα πάμε στα γραφεία του περιοδικού ΝΕΜΕΣΙΣ. Επειδή είμαστε αναγνώστες του περιοδικού, τα πήγαμε άμεσα, αλλά ακόμη περιμένουμε…
4. Από τον Συνασπισμό, πού μας είπαν και τα στείλαμε στην αθλητική επιτροπή, μας κάλεσαν για συζήτηση, και μετά από αυτή μας είπαν πώς θα προωθούσαν τον φάκελο σε αρμόδιο βουλευτή. Ουδέν νεότερο…
5. Για ενημέρωση του Λ.Α.Ο.Σ. πήγαμε στον βουλευτή κ. Βελόπουλο, που ήταν πολύ βιαστικός και μετά από τηλεφώνημά μας η γραμματέας του μας πληροφόρησε ότι έκανε τηλέφωνο στον κ. Ζαννιάκαι τίποτε άλλο…
Καταλαβαίνουμε, γιατί στις Ευρωεκλογές υπήρξε τόσο μεγάλη αποχή. Η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη, για να είναι υγιής. Στο κάτω- κάτω δεν ζητούσαμε χάρη, το αυτονόητο για ένα Κράτος Δικαίου ζητούσαμε: ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, που έχουν ψηφιστεί!!
Η προσφυγή μας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή μετά από δύο έγγραφά του προς την Γ.Γ.Α. είχε ως αποτέλεσμα να του απαντήσουν με το γνωστό μας απόσπασμα πρακτικού 261. Η απάντηση έφθασε και σε μας αυτούσια χωρίς κανένα σχόλιο από τον Επιθεωρητή για την ουσία των καταγγελλομένων με βάση τον νόμο . 
Χαρήκαμε την ταχύτητα, την έρευνα, την ανάκριση και τον καταλογισμό ευθυνών για την φωτιά στην Αττική, που παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση. Για το δικό μας θέμα απλήαλληλογραφία… Ίσως δεν κατάλαβαν ότι το θέμα και μεγάλο είναι και αφορά πολλούς και κυρίως την διαπαιδαγώγηση των νέων. Περιμένουμε κάτι πιο ουσιαστικό…

Στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) προσφύγαμε στις 30. 11. 2007 με ολόκληρο το φάκελο στοιχείων που είχαμε στα χέρια μας .
Η απόφαση της 10537/15.1.2008 που μας ήλθε χωρίς ούτε καν να μας καλέσουν να καταθέσουμε μας εξέπληξε, γιατί για μια ακόμη φορά βασίστηκε στο γνωστό μας απόσπασμα 261 και απεφάνθη ότι:
 
«…η δραστηριότητα αυτή εκδηλώνεται βάσει των αποδεικτικών σε απολύτως συγκεκριμένο χρόνο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων…»
Αυτό ανάγκασε την ΑΙΟΛΙΚΗ να στείλει επιστολή στον τότε Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. κύριο Κυριακού στις 29.8.2008 εν όψει των εκλογών μετά τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου στην οποία επισημαίναμε ότι «….Ο νόμος 2725/99 που προβλέπει το ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ έχει ψηφισθεί το 1999 εν όψει των Ολυμπιακών της Αθήνας και αν ο Νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει την περίοδο των αγώνων θα το είχε προβλέψει….Με την γνωμοδότηση της Επιτροπής καταστρατηγείται ο νόμος και αφήνονται ελεύθερα άτομα σαν τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Α. και Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Ε. να λυμαίνονται τον αθλητικό χώρο για ίδιο όφελος.»
Μας έγινε ένα τηλεφώνημα τότε από την γραμματεία της Ε.ΦΙ.Π. αλλά μάλλον για τα εκλογικά κουκιά το θέμα έμεινε εκεί. 
Πολύ αργότερα η γραμματεία της Ε.ΦΙ.Π. μας ειδοποίησε ότι ο νέος Πρόεδρος της κ. Λενός μας καλεί να καταθέσουμε για το θέμα ενώπιόν της. Στις 27.7.2009 εκ μέρους του Συλλόγου νόμιμα εκπροσωπώντας το Δ.Σ. κατέθεσε με όλο τον φάκελο η κ. Σαρατζίδου και επίσης ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μαλάμος και στις 20.8.2009 οι πρώην ταμίες της Ομοσπονδίας κ.κ. Τσάτσης και Καλογεράς και η κ. Λώμη. 
Αφού στις 1.9.2009 εξετάστηκε και ο κύριος Ζαννιάς, στις 9.9.2009 η Ε.ΦΙ.Π. μας έστειλε την απόφασή της 06/2009 με την υπογραφή του Αναπληρωτή Προέδρου της κυρίου Ιωάννη Βασιλειάδη στην οποία μας λέει:
 
«….Η Εταιρεία ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΉ Α.Ε. , της οποίας ο κ. Ζαννιάς είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία, οι δε εργασίες που πραγματοποιεί, στα πλαίσια του σκοπού της, δεν του προσδίδουν, κατά τον νόμο 2725/99 την ιδιότητα του Εμπόρου, ώστε να δημιουργείται το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 6 του νόμου αυτού…»
Ουδέν σχόλιον… Εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε ένα δίχτυ προστασίας κόντρα στο Πνεύμα και το Γράμμα του Νόμου και γι’ αυτό προσφύγαμε κατά της απόφασης αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) και στις 22/10 εκδικάζεται η ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Πιστεύουμε ότι ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ θα ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ κρίνοντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις συγκεκριμένες ΠΡΑΞΕΙΣ ως προς το ΝΟΜΟ.

Στις 30 1ουνίου 2007 έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Επιστολή – καταγγελία του Σωματείου Ένωση ΦίλωνΤέννις ΑΙΟΛΙΚΗ. Διαβάστηκαν δύο γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων κ.κ. Παπαδημητρίου καιΚάρμη, οι οποίες φυσικά βγάζουν λάδι τον κ. Ζαννιά. Σταχυολογώ από το απομαγνητοφωνημένο κείμενο τις απόψεις των συμβούλων:

Σελίς 14 ΜΑΛΑΜΟΣ «…εάν εσείς πιστεύω με μια υπεύθυνη δήλωση, μας δηλώσετε ότι τόσο με τηνΔΑΠΕΔΟΝ-ΜΕΤΡΙΚΗ, όσο και με την ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ δεν κατασκευάσατε κανένα έργο. Εμείς είμαστε ανοικτοί εδώ τα συζητάμε όλα. Φυσικά ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, γιατί όπως είδαμε πολύ καλά γνώμες δικηγόρων ακούσαμε και κανείς δικηγόρος δεν ερμηνεύει το νόμο, τα δικαστήρια το κάνουν αυτό. Εμείς έχουμε άλλη γνώμη και άλλη άποψη. Μπορείτε λοιπόν έχω μία υπεύθυνη δήλωση εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, σας την δίνω γράψτε το όνομά σας και σημειώστε ότι , ούτε με την ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ που συμμετέχει 50 τις εκατό στην ΔΑΠΕΔΟΝ-ΜΕΤΡΙΚΗ, αλλά ούτε και με τηνΔΑΠΕΔΟΝ –ΜΕΤΡΙΚΗ κατασκευάσατε αθλητικά έργα . Ορίστε εγώ σας την δίνω.»
ΖΑΝΝΙΑΣ «Μα δεν χρειάζεται να υπογράψω.»
ΜΑΛΑΜΟΣ «Την αφήνω εδώ είναι για να διαλευκάνουμε το μυστήριο για να ξέρουμε τι λέμε.» 
Σελίς 15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ «Εγώ παρέλαβα από την ΑΙΟΛΙΚΗ μία επιστολή η οποία έχει κατατεθεί και στην Ομοσπονδία, η οποία λέει διάφορα πράγματα. Για μένα, επικεντρώνομαι στην σελίδα 4 όπου λέει: «Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για την μη έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης μέλη αυτών τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
Όπως αντιλαμβάνεστε εγώ δεν μπορώ να μπω σε μία τέτοια διαδικασία.
Εκπροσωπώ έναν σύλλογο στον τόπο μου ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια στην κοινωνία και εγώ σαν άτομο και δεν θέλω να είμαι σε τέτοιες ιστορίες που πλανώνται, είναι πραγματικά... δεν είναι πραγματικά. Όλα αυτά τέλος πάντων που συζητούμε επειδή δεν είμαι νομικός, δεν θέλω να είμαι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και για να μην είμαι, έχω καταθέσει μία επιστολή και ζητώ την έκπτωση του Προέδρου…»
Σελίς 16 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ «Το θέμα είναι αν στηρίζουμε μια ιστορία διαπλεκομένων. Γι’ αυτό συζητάμε…δηλαδή εγώ έχω κάνει γήπεδα στην Ελλάδα μαζί με τον Πρόεδρο, έχω κατασκευάσει;»
Σελίς 17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ «Επειδή έχω σαράντα χρόνια εμπειρία νομικών, που δεν μου δίνουν το δικαίωμα να τους πιστεύω. Γιατί ο νομικός ανάλογα με ποια πλευρά είναι, παίρνει και ανάλογες θέσεις.»
Σελίς 19..ΜΑΛΑΜΟΣ «…Σαφώς το καταστατικό και ο 2725 αναφέρει ότι, εάν διαπιστωθεί η συμμετοχή ή εταίρου ή φυσικού προσώπου ή μέλος ΕΠΕ ή μέλος Ο.Ε. ή ότι άλλο διαπιστωθεί που θα μπορούσε κάποιο μέλος να έχει σχέση με την εμπορία αθλητικών ειδών, με την κατασκευή δαπέδων και τα λοιπά , χωρίς να ζητάει ούτε τζίρους , ούτε υπογραφή συμφωνητικών , ούτε τίποτα απ’ όλα αυτά, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτική πράξη …Δηλαδή σήμερα εμείς δεν μπορούμε εδώ να πούμε ότι επειδή κάποιος νομικός εξέφρασε μία άποψη… του κ. Κάρμη ή του κ. Παπαδημητρίου. Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε ότι η άποψη ή γνώμη ενός δικηγόρου είναι αυτούσιος ο νόμος….Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διαχωρίσω την θέση μου απ’ αυτή την ιστορία και λέω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εκδώσουμε σήμερα την διαπιστωτική πράξη.»
Σελίς 20 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ «Ο κύριος Ζαννιάς με βάση τα συνημμένα που πήραμε είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ, η οποία κατέχει το 50% των μετοχών τηςΔΑΠΕΔΟΝ –ΜΕΤΡΙΚΗΣ. Άρα ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ διαχειρίζεται της μετοχές της ΔΑΠΕΔΟΝ  ΜΕΤΡΙΚΗΣ και επομένως εμπίπτει στο νόμο και η έκπτωση του είναι αυτοδίκαιη. Καταθέτουμε λοιπόν μια διαπιστωτική πράξη που έχουν υπογράψει και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι. Είναι ανοικτό να υπογραφεί και απ’ όποιον άλλον συμφωνεί. Την καταθέτω.»
Έτσι κατατέθηκε το κείμενο της διαπιστωτικής πράξης υπογεγραμμένο από τα μέλη του Δ.Σ.:Μαλάμο Μιχάλη , Καλογερά Γιώργο, Παναγοπούλου Ντενίζ, Εμμανουηλίδου Καίτη , ΜπαλλήΜαρία. Με το ίδιο κείμενο συμφωνεί και ο απών Σαπουντζής Αλέξης που με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του κατέθεσε η κυρία Παναγοπούλου.

Σελίς 24 ΚΟΥΡΑΜΑΣ «Εγώ θεωρώ όμως για να καταγραφεί ότι υπάρχει μείζον ηθικό θέμα για τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας άσχετα αν δεν μπορεί να αποδειχτεί νομικά.»
Σελίς 26 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ «…Πιστεύω ότι το μόνο που εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε ή να αποφασίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έκδοση διαπιστωτικής πράξης…»
Έτσι δικαιολογείται και η χρησιμοποίησή του ως εκπροσώπου της ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ στην τροποποίηση του καταστατικού της ΔΑΠΕΔΟΝ  ΜΕΤΡΙΚΗΣ… Άξιος!


Σελίς 26 . ΜΑΛΑΜΟΣ «…Λέω υπέγραψέ μας μια δήλωση ότι πραγματικά τόσο με την ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗόσο και με την ΔΑΠΕΔΟΝ –ΜΕΤΡΙΚΗ δεν έχεις κατασκευάσει κανένα έργο ή δεν έχεις εμπορευτείαθλητικό εξοπλισμό. Είναι πολύ απλό, ας το κάνει.»
Σελίς 32. ΜΑΚΡΗΣ «….Ο Ζαννιάς νομίζω ότι βοήθησε και μπορεί να βοηθήσει. Εάν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να τον διώξουμε για να έρθουμε χαλίφηδες στη θέση του δεν είναι ο καταλληλότερος και ο καλύτερος, αφού ξέρουμε ότι τις διοικήσεις τις ανεβάζουν και τις κατεβάζουν οι εκλογές. Ποιο είναι το ποιο δημοκρατικότερο, ας πάμε στις εκλογές και να δούμε… Ένα λάθος έχει κάνει ο Ζαννιάς στη ζωή του…..εκείνοι που του υποσκάπτουν το έδαφος είναι οι φίλοι του, οι ομοτράπεζοί του. Αυτούς που τους βοήθησε χρόνια ολόκληρα.»
Και σε διαμαρτυρία της κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ προχωρά ανιστόρητα στην σελίδα 33.

ΜΑΚΡΗΣ «Να σου πω και κάτι π.χ. τι βοήθεια μπορεί να έκανε, να βγεις στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας , κυρία Εμμανουηλίδου, το κυριότερο. Ή νομίζεις ότι θα μπορούσες να βγεις σε καμία ομοσπονδία αν δεν έβαζε το χεράκι του και ο Ζαννιάς;»
Ξεπέρασε τα όρια ο κύριος, όπως διαβάζετε. Αφού εσκεμμένα ξεχνά ότι η κυρία Εμμανουηλίδουυπήρξε μέλος της ομοσπονδίας ΔΕΚΑ και βάλε χρόνια πριν τον κ.Ζαννιά!! Εξ ιδίων μάλλον κρίνει τα αλλότρια….

Σελίς 33. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ «Επειδή προκαλεί και προκαλεί όλους μας θα κάνω ευθέως μία ερώτηση. Νοιώθετε εγκλωβισμένος, κ. Μακρή , που έχετε βγει στην ομοσπονδία επί σειρά ετών από τον κύριοΖαννιά, Απαντήστε, κύριε, σας αφορά και εσάς. Μα δεν μπορεί να μας προκαλείτε όλο τον κόσμο.»
Σελίς 33 ΚΟΥΡΑΜΑΣ «Εγώ, συνάδελφε, πρέπει να το πω, είναι λιβανιστήρι αυτό. Αυτό είναι λιβανιστήρι. Πρέπει να το καταγράψεις στα πρακτικά, είναι λιβανιστήρι, δεν είναι τοποθέτηση.»
Μείνετε ήσυχος, κύριε, έχει καταγραφεί στα πρακτικά. αλλά καταγράφηκε και η ιστορική σας ευθύνη με άρνησή σας στην έκδοση της διαπιστωτικής…
Σελίς 34 ΜΑΚΡΗΣ «Τελειώνοντας εγώ δεν έχω πειστεί απ’ αυτά που στέλνει η Σαρατζίδου ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, δεν είμαι δικηγόρος, πείθομαι στους έγκριτους δικηγόρους που λένε ότι δεν υπάρχει και από κει και πέρα ας έρθουν οι ειδήμονες , οι ειδικοί και οι επαΐοντες να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά.»
Σελίς 34-35 ΜΠΑΛΛΗ «Θα ήθελα να εκφράσω πάλι μια τεράστια πίκρα για το γεγονός ότι βρισκόμαστε αυτή την στιγμή εδώ και από τότε που είμαι εγώ στην ομοσπονδία δυστυχώς δεν μιλήσαμε ποτέ για την ανάπτυξη του αθλήματος. Ήταν ελάχιστες οι αναφορές πάνω στο άθλημα. Εγώ από το έγγραφο που μου ήρθε από την ΑΙΟΛΙΚΗ στο ηθικό κομμάτι κολλάω απολύτως και ομολογώ ότι αισθάνομαι πάρα πολύ έκθετη που ζω σε ένα κράτος όπου τα παραθυράκια του νόμου είναι ατελείωτα… Σπύρο μου, αυτό ισχύει; Αυτό που έστειλε η ΑΙΟΛΙΚΗ ισχύει; Εάν ισχύει, ηθικό θέμα τίθεται τεράστιο με βάση το δικό μου μυαλό και με βάση τις αρχές μου.»
Και συνεχίζει Σελίς 36 ΜΠΑΛΛΗ «Δεν είμαι στην ομοσπονδία για να συμβάλω σε οικονομικές βελτιώσεις ατόμων που μπαίνουν στην ομοσπονδία γι’ αυτό το πράγμα. Ισχύει αυτό; Εγώ στο άρθρο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίχθηκα και υπέγραψα αυτό το χαρτί, για το ασυμβίβαστο για να βρεθώ με τους προχθεσινούς μου φίλους και συνεργάτες σε αντίθετο στρατόπεδο. Αρνούμαι… Πλήν όμως αυτό το χαρτί έχει βαρύτητα ηθική, Σπύρο.»
Σελίς 36 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ «Εγώ δεν συμφωνώ με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εις βάρος του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο και με καλύπτει η γνωμοδότηση του κυρίου Κάρμη…»
Σελίς 37 ΚΟΥΡΑΜΑΣ «…επειδή ανέφερε η κυρία Μπαλλή για ανάπτυξη, εγώ λέω στα χρόνια που είμαι εγώ συζητάμε για προπονητικά κέντρα και εθνικές ομάδες. Θεωρώ ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ούτε προπονητικά κέντρα ούτε εθνικές ομάδες…»
Δεν φτάνει να τα λές, κύριε Κουραμά… πρέπει να ψηφίζεις και σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, που είναι ορθότατα και χαρακτηριστικά. Είναι δυνατόν για τον τίτλο (εντεταλμένος σύμβουλος τουΤέννις στους Μεσογειακούς) να υπήρξε τέτοια αντίφαση Λόγων και Ψήφου;

Σελίς 38 ΖΑΝΝΙΑΣ «Σε σχέση με την υπεύθυνη δήλωση που έδωσε ο κύριος Μαλάμος δηλώνω ότι δεν έχω κατασκευάσει γήπεδα Τέννις, δεν έχω συμβληθεί με σωματεία τέννις έμμεσα ή άμεσα.»
Σελίς 39 ΖΑΝΝΙΑΣ «Δεν μπορώ να καταλάβω, που ηθικά είχα και θα έχω και στο μέλλον πρόβλημα, εάν συμμετάσχω σε έναν διαγωνισμό… Δεν το θεωρώ κακό, με την Περιφέρεια, με το Δήμο, με την Νομαρχία, με το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Θα ήμουν κοινός απατεώνας και παλιάνθρωπος, εάν είχα εμπλοκή σε τέτοια θέματα και σε συμβάσεις, από τις θέσεις που είχα και που ανέφερα πριν. Μία απ’ αυτές είναι το τέννις και οι άλλες παρελκόμενες. Τούτο γιατί από το τέννις είμαι στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και από την Ολυμπιακή Επιτροπή ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Απατεώνας κοινού ποινικού δικαίου. Και προκαλώ τον οιονδήποτε στο τραπέζι αυτό, τον οιονδήποτε, να έρθει να πει, να τολμήσει να πει, ότι εγώ έχω μία δεκάρα έσοδο από το χώρο του οποίου ηγούμαι.»
Εδώ βέβαια ξεπέρασε τα όρια του θράσους. Μια ματιά στα τιμολόγια τις αγωγές και ανταγωγές που παραπάνω έχουμε εκθέσει αποδεικνύουν ότι δεν έχει δεκάρα έσοδο, γιατί έχει χιλιάδες ευρώ, μπορεί και εκατομμύρια για να κυριολεκτούμε…

Σελίς 41 ΖΑΝΝΙΑΣ «Πάμε για την εταιρεία την συγκεκριμένη. Ο Σιμούνοβιτς στο χώρο του τέννις, από το ’95 που αναλάβαμε την Ομοσπονδία και πιο πριν, δραστηριοποιείτο αποκλεισμένος από ένα καρτέλ κατασκευαστών. Δεν θα τους αναφέρω, οι οποίοι κρατούσαν τις τιμές του τέννις πάρα πολύ ψηλά. Εμένα ήρθε κατ’ επανάληψη και με βρήκε. Εδώ είναι και ο Σιμούνοβιτς, όλοι εδώ είμαστε παρόντες, να βρεθεί και να πει ότι εγώ πήρα έστω και ένα ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, είχε την ΤΑΡΚΕΤ ΣΟΜΕΡ ΣΑΝ Αντιπροσωπεία.»

Σελίς 49 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ «Τους νομικούς συμβούλους τους πληρώνετε εσείς προσωπικά ή η Ομοσπονδία και τους δύο αυτούς;
Σελίς 49 ΖΑΝΝΙΑΣ «Ντενίζ, σε παρακαλώ.»
Μετά από αγώνα της κυρίας Παναγοπούλου με το Συμβούλιο για τον τρόπο ψήφισης της διαπιστωτικής πράξης ο καθ’ ύλην αρμόδιος κύριος Σταματιάδης δέχεται την θέση της και κάνει το ερώτημα. 
Σελίς 53 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ «Υπέρ ή κατά της πρότασης για διαπιστωτική πράξη;»
Αυτή ήταν η περιπέτεια ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ.
Τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 8/12/2009 για την σιωπηρή άρνηση του κυρίου Δουβή να εκδώσει την Διαπιστωτική Πράξη Έκπτωσης και το Πολυμελές Αθηνών στις 29/4/2010.
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας , δεν έχουμε ίδιον συμφέρον πέραν από το αυτονόητο της εφαρμογής των νόμων και έχουμε υπομονή και επιμονή…

ΛΙΤΣΑ ΣΑΡΑΤΖΙΔΟΥ και Συμπαραστάτες – 21 Οκτωβρίου 2009

ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΕ, Η ΛΙΤΣΑ OΧΙ ΜOΝΟ  ΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΊΣΤΑΤΑΙ.

Sunday, April 6, 2014

"Κι όταν νικιούνται αυτοί που ενάντια στην αδικία παλεύουν πάλι δεν έχει η αδικία δίκιο!

"Κι όταν νικιούνται αυτοί που ενάντια στην αδικία παλεύουν πάλι δεν έχει η αδικία δίκιο!
Η ήττα μας δεν αποδείχνει τίποτ' άλλο, πέρα απ' το ό,τι παραείμαστε λίγοι όσοι αγωνιζόμαστε ενάντια στην προστυχιά.
Και περιμένουμε απ' τους θεατές, τουλάχιστον να ντρέπονται! " 

Berthold Brecht


Saturday, April 5, 2014

Ρωτήσατε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ,τι του προσφέρει η Βουλγάρικη Ομοσπονδία ? Εάν δεν δώσεις την δυνατότητα στον παίκτη σου ν αποκτήσει εμπειρία.........

Ο χρηστής Nikos Gavalas πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
1 ώρα · 
Ο κόσμος γέμισε το κεντρικό κορτ της Ηλιούπολης για να στηρίξει, χθες και σήμερα, την προσπάθεια των Ted Angelinos Kalovelonis MarkosAlexandros Jakupovic Harris Kapogiannis . To έργο της Εθνικής μας ήταν δύσκολο με αντίπαλο την Βουλγαρία του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για το Davis Cup (είναι το παγκόσμιο Κύπελλο του τένις). Μπορεί να ηττήθηκαν οι Ελληνες τενίστες, αλλά πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές και στους συνδρομητές των καναλιών novasports. Την Κυριακή στις 10 το πρωί αρχίζει το πρόγραμμα της τελευταία ημέρας της συνάντησης της Ελλάδας με την Βουλγαρία. Ξεχωριστές στιγμές οι ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με το μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου τένις, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, αλλά και με τους διεθνείς μας (όλοι τους σπουδαίοι αθλητές και εξαιρετικοί χαρακτήρες) και ιδιαίτερα με τον Αλέξανδρο Γιακούποβιτς επειδή σε λίγες γίνεται μπαμπάς... Συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλαν οι τενίστες μας, οι οποίοι έβαλαν στην άκρη τις υποχρεώσεις τους στα επαγγελματικά τουρνουά (σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες) προκειμένου να ενισχύσουν την Εθνική και να παίξουν μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Αξίζουν την υποστήριξη, αλλά και την επιβράβευση όλων μας.

Ποιος δεν θέλει οι Έλληνες παίχτες να παίζουν οπως ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ?
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
 Δυστυχώς ΟΜΩΣ εμείς έχουμε πρόεδρο στο τένις τον Ζαννιά!!!!
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Για ρωτήστε τον πόσα ταξίδια έδωσε τους 3 τελευταίους μήνες ωστε να έχουν στα πόδια τους 
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
αγώνες και να παίξουν στο κάλεσμα της Εθνικής με ίδιες πρου[ποθέσεις μ αυτόν.
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Οι αθλητές κ Ζαννιά δεν είναι  κούκλες που τις κατεβάζεις από το ράφι οταν θέλεις να παίξεις!
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Τους σέβεσαι δίνοντας τους την δυνατότητα να έχουν
 το κέντρο τους,
 τους προπονητές τους,

Αρχή φόρμας
τον  γιατρό τους
Τέλος φόΑρχή φόρμας,τις μπάλες τους ,
τον φυσιοθεραπευτή τους ,
τους αγώνες τους
 και το νούμερο ΕΝΑ
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
 τον σεβασμό οτι είναι παίκτες της Εθνικής Ομάδος!
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Όπως έτρεξες να κάνεις ένα γήπεδο για να πάρει ο υποψήφιος της οικογένειας ψήφους έτσι 
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
πρέπει να τρέχεις ώστε τα λεφτά που δίνει η ITF να πάνε στα παιδιά .
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Τώρα βέβαια μπήκαμε σ άλλο παραμύθι.
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Καλύτερα στην τσέπη σου παρά στο άθλημα
Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
Αρχή φόρμας
Και του χρόνου